Arvoden och priser

Säljuppdrag för privatpersoner

 • Förmedling av bostadsfastighet eller legotomt med bostadshus 3,47%

  av försäljningspris inkl. moms.

 • Förmedling av aktielägenhet 3,47%

  av försäljningspriset inkl. moms.

 • Försäljning av aktielägenhet 3,47%

  av försäljningspriset inkl. moms.

 • Förmedling av tomt 3,47%

  av försäljningspriset inkl. moms.

 • Minimiarvode för förmedlingsuppdrag 2 007€

  inkl. moms

 • Vid fastighetöverlåtelse erlägger köparen överlåtelseskatt 4%

  av köpeskillingen (ej för förstagångsköpare 18-39 år som köper minst 50 % av en bostadsfastigeht)

 • Vid överlåtelse av aktier erlägger köparen överlåtelseskatt på det skuldfria priset 2%

  (gäller ej för förstagångsköpare 18-39 år som köper minst 50 % av en bostad)

 

Säljuppdrag för bostadsaktiebolag, byggare och företag

Vi har en arsenal av säljverktyg och stor bredd vad gäller förmedling av nybildade bostadsbolag, parhus, radhus, lägenhetshus och andra större helheter.

Kontakta oss redan i ett tidigt skede så hjälper vi dig gärna med goda råd om planlösningar, utförande och annat vi kan bidra med tack vare lång erfarenhet av fastighetsbranschen.

Arvodet sätts utifrån antalet enheter, typ av marknadsföring, avtalstyper osv.


Tillval

 • Produktion av video och rörligt bildmaterial för ditt objekt 497€

  eller enligt överenskommelse.

 • Styling eller staging hos våra samarbetspartners pris enl. överenskommelse.

 

Värderingar

 • Muntlig värdering i samband med förmedling sker kostnadsfritt 0€
 • Värdering av fastighet 497€

  inkl. moms.

 • Värdering av aktielägenhet 377€

  inkl. moms.(kostnad för disponentintyg tillkommer)

 

Juridiska handlingar

 • Fristående köpebrev vid fastighetsöverlåtelse 377€

  inkl. moms. Ev. myndighetshandlingar tillkommer.

 • Köpebrev vid förmedling av aktielägenhet,fastighet 267 - 297€

  inkl. moms.

 • Offentligt bevittnande (vid fastighetsöverlåtelse) 120€

  (är momsfritt)

 • Lagfartsansökan 157€

  tillkommer myndighets kostnad för beslut

 • Lagfartsansökan 157€

  tillkommer myndighets kostnad för beslut

 • Jordförvärvsansökan 157€

  tillkommer ev. utdrag och myndighets kostnad för beslut

 • Testamente från 347€

  inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Äktenskapsförord från 347€

  inkl. moms (ev. myndighetshandlingar tillkommer).

 • Bouppteckning från 377€

  inkl. moms beroende på omfattning (myndighetshandlingar tillkommer).