Info

ATTRAKTIV CENTRUMFASTIGHET i Mariehamns absoluta centrum!

Centrumfastighet med en total byggrätt om 830 kvm i Mariehamns absoluta centrum. På fastigheten finns en äldre byggnad (tidigare Ålands kontorsmaskiner) jämte separat affärslokal och garage, byggnaden har genomgående omfattande renoveringsbehov alt. rivningsskick. Den nuvarande huvudbyggnaden är indelad i två separata enheter, vardera med egen entré från Skarpansvägen. Den större lokalen har stora öppna ytor, kontorsutrymmen, personalutrymmen, toaletter och pentry. Den andra delen är en separat affärslokal med egen toalett. Byggnaden har delvis källare, som inrymmer garage med verkstad. På tomten finns även separata garageplatser med portar, totalt 8 st platser (2 platser vid varje port).

Den totala byggrätten uppgår till 830 kvm varav nyttjad byggrätt är 525 kvm. Tomten har en areal om totalt 1380 kvm och inrangeras under BVA-område i Stadsplanen, vilket innebär en byggrätt för bostadsvåningshus där högst 1/3 av den totala ytan kan utnyttjas för affärsändamål (stadsplan bifogas).
Källare får byggas och räknas i allmänhet inte med i byggrätten.

Fastighetens läge kan inte nog understrykas, vilket ger köparen enorm flexibilitet vid den fortsatta framtidsplaneringen. Absolut centrum, korta avstånd, attraktivt för bostäder, nära till shopping & centrumutbud.

Adress Skarpansvägen 22, 22100, Mariehamn  Vreten 

Typ Övriga

Tomtareal: 1382m²

Pris 550 000 €

Bilagor

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Vi visar våra objekt på många olika sätt.
Ta kontakt för privat visning eller intresse för kommande visningar.

Kontakta mäklaren