Info

Vi erbjuder till försäljning fastigheten Rågö Norrstu:s Rnr 35-405-2-22 andelar i "Holmar och Klippor" 35-405-878-3.
Skriftliga anbud motses senast onsdag 26 juni kl 16.00 (anbudsblankett som bilaga)
Fastigheten Rågö-Norrstu innehar hälften andel i "Holmar och Klippor" Rnr 878:3 (ca 50% eller 0,140242/0,281300 andel), vilken består av 22 skiften, varav 19 skiften bjuds ut på anbud antingen som en helhet eller i grupp (sex stycken grupper) enligt följande;
Grupp A, hälften andel i nr 18 (1,1690 ha)
Grupp B, hälften andel i nr 9 (2,7953 ha) och nr 20 (0,6423 ha)
Grupp C, hälften andel i nr nr 2 ( 0,4099 ha), nr 3 (0,5734 ha), nr 4 (1,2002 ha), nr 5 (0,4566 ha), nr 21 (0,8547 ha)och nr 22 (0,3015 ha)
Grupp D, hälften andel i nr 8 (1,1210 ha), nr 14 (0,1486 ha) och nr 15 (0,2308 ha)
Grupp E, hälften andel i nr 16 (0,5413 ha) och nr 17 (2,3536 ha)
Grupp F, hälften andel i nr 10 (0,0607 ha) nr 11 (0,4529 ha), nr 12 (0,0779 ha), nr 13 (0,9499 ha) och nr 19(0,4358 ha)

Adress Fiskö, Brändö, 22 930, Brändö 

Typ Tomter

Pris Skriftliga anbud mottages

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Vi visar våra objekt på många olika sätt.
Ta kontakt för privat visning eller intresse för kommande visningar.

Kontakta mäklaren