Info

Strandfastighet om ca. 0,4640 ha som lämpar sig väl som bostadstomt eller fritidstomt. Fastigheten är belägen längs Marbyvägen i Eckerö och har inskriven vägrätt tillsammans med grannfastigheten söder om.

Lätt sluttande och bergsbunden fastighet med en strandlinje om ca. 40 meter i öster. Tack vare den sluttande terrängen får man en fri och fin vy över vattnet. Strandområdet är idag bevuxet med en del sly och vass, på västra delen av fastigheten finns en del barrträd som ger ett naturligt skydd mot vägen.

På fastigheten finns idag en äldre fritidsstuga med förvaringsutrymmen och ett utedass. Fritidsstugan lämpar sig bäst som förvaringsutrymme i sitt nuvarande skick.

Fastighetens byggnadsrätt utgör, uttryckt i kvadratmeter våningsyta, 15 % av fastighetens areal. Andra än bastubyggnaders (max 20 m² byggnadsarea), båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet ska vara minst 30 meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl, då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand. För mer detaljerad information kring byggnation se Eckerö kommuns byggnadsordning som bifogad PDF.

Kostnad för elanslutning per 07.12.2021: ca. 3803 €.

Sammanfattningsvis en vacker strandfastighet med stor potential till att bli ett riktigt drömställe! Det går bra att bekanta sig med objektet på egen hand eller kontakta ansvarig mäklare för visning.

Adress Marbyvägen, 22270, Eckerö  Marby 

Typ Tomter

Tomtareal: 4640m²

Pris 55 000 €

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Vi visar våra objekt på många olika sätt.
Ta kontakt för privat visning eller intresse för kommande visningar.

Kontakta mäklaren