Anbud mottages senast 29/10/2021 kl. 12:00

Info

Lyyski Fastigheter Rfm AFM erbjuder nu mot anbud skogsfastigheten Skogstappen RNr 8:44 med fastighetsbeteckning 76-422-8-44. Skogstappen har en totalareal om ca 5,410 ha (54 100 m²) och är lättillgängligt från Gärdhagsvägen.

Skogsbeståndet domineras till stor del av gran, men även tall m.m förekommer. Från mitten av fastigheten ca och vidare österut mestadels ungskog, därtill är en del slygallringar och algallringar utförda. Något område i väster kan även lämpa sig för tomtmark, el och vatten löper längs västra rågränsen. På området finns inga byggnader eller konstruktioner förutom ett jakttorn, berättigade och belastade vägrätter.

Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, AX-22100 Mariehamn senast fredagen den 29 oktober 2021 kl. 12.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns även bifogat under bilagor!

Adress Aludden, 22240, Hammarland  Torp 

Typ Övriga, Tomter

Tomtareal: 5.410ha

Pris Skriftliga anbud mottages

Bilagor

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Anbud mottages senast 29/10/2021 kl. 12:00

Kontakta mäklaren