Info

Fastigheten är belägen i Tranviks bykärna i närheten av midsommarstången med fin omkringliggande natur.

Fastigheten Midgård Rnr 1:72 är totalt 3 575 m² och byggnaden är uppförd 1999 med ibruktagning i början av år 2000, byggnadsyta ca 330 m². Byggnaden är uppförd i träkonstruktion på gjuten betongplatta med brädfodrad ytterfasad och plåttak med stora, öppna och rejäla ytor.

Den mellersta delen av byggnaden är oisolerad med taket lagt i öppen spalt mellan brädorna för att undvika fukt. Den norra delen av byggnaden är isolerad med golvvärme, vatten finns indraget. Egen elanslutning finns till fastigheten, vattnet köps i dagsläget in från grannfastigheten (inget servitut, endast muntligt avtal).

Byggnaden kan ha flera användningsändamål och möjligheter för fastigheten finns i form av anpassning till verkstad, garage eller motsvarande enligt eget behov. Byggnaden har tidigare också fungerat såsom stall men har nu tömts ur och lämnats i befintligt och neutralt skick. Hör av dig till oss så berättar vi mer eller ordnar en egen visning för dig. Det är också möjligt att besöka fastigheten på egenhand, vänligen kontakta dock först Lyyski Fastigheter.

Adress Tranvik, 22530, Sund 

Typ Övriga, Tomter

Våningsyta: 330m²

Pris 67 000 €

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Vi visar våra objekt på många olika sätt.
Ta kontakt för privat visning eller intresse för kommande visningar.

Kontakta mäklaren