Anbud mottages senast 26/04/2021 kl. 12:00

Info

En fantastisk strandfastighet på holme (Ramsholm) med varierande terräng. Fastigheten har en jordareal om 6,8250 ha och vattenareal om 1,5600 ha.

Du tar dig ut till fastigheten med båt på några minuter. Fastigheten är mestadels skogbevuxen med inslag av impediment. På vissa delar av området finns fortfarande vindfällen efter den kraftiga stormen (Alfrida), däremellan är terrängen behaglig, vacker barrskog med inslag av björk och andra lövträd.

Strandområdet; ca 300 m lång strandlinje mot söder (och sydost) sträcker sig vidare mot öster och mot norr in i viken. Här finns oerhört fina bergklackar, där du kan beundra havsutsikten och något fartyg längre bort, här finns lämpliga stugplatser i strandmiljö och skyddade vikar med sandbotten. Delvis inslag av vassbevuxen låglänt kärrmark.
Fastigheten har strandområde och vattenområde även mot väster ca 160 m, där viken är delvis vassbevuxen och lågt vatten.
Lämpligt att ta sig med båt till södra eller östra stranden. Finns ingen anlagd brygga.

Båtplats kan hyras om ledigt (Krogstad båthamn).

Adress Korskobb, 22 630, Lumparland  Krogstad (hör till Klemetsby) 

Typ Fritidsobjekt, Tomter

Tomtareal: 8.385ha

Pris Skriftliga anbud mottages

Bilagor

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Anbud mottages senast 26/04/2021 kl. 12:00

Kontakta mäklaren