Info

Strandfastigheten består utav ett outbrutet område, ett helt röslagt skifte av fastigheten Bokulla, om ca 1,7 ha och är beläget i Skevik, Saltvik. Skiftets östra gräns ansluter till Saltviksvägen och i väster till Saltviksfjärden. Området här emellan består till stor del av skogsbevuxet berg, i väster sluttande ner mot stranden.

Vid stranden i väster fina platåer passande för byggnation såsom fritidshus, därtill goda möjligheter att anlägga brygga. Enligt uppgift gott om djup och strandlinje om ca 30 m. Stranden har inslag av både berg och sten samt en del vass. I bakgrunden till strandområdet och före platån relativt högt skogsbevuxet berg, vilket utgör en mäktig bakgrund.

I övrigt väganslutning från Saltviksvägen, Bocknäs vatten i nära anslutning till området och gällande elanslutning så är det ett nytt distrikt, d v s en anslutning medför kostnader för ny transformator m.m.

För ytterligare information kontaktas Lyyski Fastigheter, info@lyyski.ax och/eller per telefon 018-533 000.

Adress Saltviksvägen, 22430, Saltvik 

Typ Fritidsobjekt, Tomter

Pris 45 000 €

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Vi visar våra objekt på många olika sätt.
Ta kontakt för privat visning eller intresse för kommande visningar.

Kontakta mäklaren