Info

Fastighet bestående utav två skiften om totalt 5,292 ha. Det stora skiftet utgör den sydvästra udden utav Gloö och det mindre skiftet utgör en del av en mindre ö sydost om Gloö. Fastigheten, de bägge områdena är obebyggda och är i huvudsak bergsbundna och bevuxna med skog. Den sydvästra udden av Gloö har en fin sammanhängande strandlinje mot söder, väster och norr med varierad terräng och fina platser för fritidsbyggnation. Den mindre delen av holmen (sydost om Gloö) har strandlinje främst mot söder och sydväst. Fina och stora områden med goda möjligheter, andel i samfällda ingår.

Adress Gloö, Brändö  Gloö 

Typ Tomter

Pris 75 000 € (helheten)

Dela det här objektet med någon:

Visning

Vi visar våra objekt på många olika sätt.
Ta kontakt för privat visning eller intresse för kommande visningar.

Kontakta mäklaren