Skriftliga anbud mottages senaste den 4/12/2020 kl. 12:00

Info

Fastighet bestående utav två skiften om totalt 5,292 ha. Det stora skiftet utgör den sydvästra udden utav Gloö och det mindre skiftet utgör en del av en mindre ö sydost om Gloö. Fastigheten, de bägge områdena är obebyggda och är i huvudsak bergsbundna och bevuxna med skog. Den sydvästra udden av Gloö har en fin sammanhängande strandlinje mot söder, väster och norr med varierad terräng och fina platser för fritidsbyggnation. Den mindre delen av holmen (sydost om Gloö) har strandlinje främst mot söder och sydväst. Fina och stora områden med goda möjligheter, andel i samfällda ingår.

Adress Gloö, Brändö  Gloö 

Typ Tomter

Tomtareal: 5.292ha

Pris Skriftliga anbud mottages

Dela det här objektet med någon:

Visning

Skriftliga anbud mottages senaste den 4/12/2020 kl. 12:00

Kontakta mäklaren