Anbud mottages senast 06/11/2020 kl. 12:00

Info

Lyyski Fastigheter Rfm AFM erbjuder nu mot anbud tre åkerområden (A + B såsom egna skiften samt C outbrutet område) med god access och från huvudfastigheten Örens RNr 9:27 med fastighetsbeteckning 43-408-9-27. Åkerområde A "Söderåker" utgör ett ca 1,5 ha stort område, B "Slätängen" ett ca 1,0 ha stort område och C "Storängen" ett ca 2,5 ha stort område. Område A belastas delvis av värmeslingor tillhörande en bostadsfastighet och område B inkluderar bevattningsdamm, därtill är område A och C täckdikat. Samtliga åkerområden är obebyggda, samfällda områden samt eventuella stödrättigheter medföljer inte försäljningen. Områdena är oplanerade. Se prospekt och kartutdrag för lokalisering av åkerområdena.

Lämna ditt skriftliga anbud (valfri kombination eller helheten A+B+C) till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, 22 100 Mariehamn senast fredagen den 6 november 2020 kl. 12.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat under bilagor!

Adress Lundvägen, 22270, Eckerö  Överby 

Typ Övriga, Projekt, Tomter

Tomtareal: 5ha

Pris Skriftliga anbud mottages

Bilagor

Karta

Dela det här objektet med någon:

Visning

Anbud mottages senast 06/11/2020 kl. 12:00

Kontakta mäklaren