Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 002
www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax

CENTRUMFASTIGHET

Stor CENTRUMFASTIGHET mitt i centrala Mariehamn med totalt 830 kvm byggrätt

ATTRAKTIV CENTRUMFASTIGHET i Mariehamns absoluta centrum!

Centrumfastighet med en total byggrätt om 830 kvm i Mariehamns absoluta centrum. På fastigheten finns en äldre byggnad (tidigare Ålands kontorsmaskiner) jämte separat affärslokal och garage, byggnaden har genomgående omfattande renoveringsbehov alt. rivningsskick. Den nuvarande huvudbyggnaden är indelad i två separata enheter, vardera med egen entré från Skarpansvägen. Den större lokalen har stora öppna ytor, kontorsutrymmen, personalutrymmen, toaletter och pentry. Den andra delen är en separat affärslokal med egen toalett. Byggnaden har delvis källare, som inrymmer garage med verkstad. På tomten finns även separata garageplatser med portar, totalt 8 st platser (2 platser vid varje port).

Den totala byggrätten uppgår till 830 kvm varav nyttjad byggrätt är 525 kvm. Tomten har en areal om totalt 1380 kvm och inrangeras under BVA-område i Stadsplanen, vilket innebär en byggrätt för bostadsvåningshus där högst 1/3 av den totala ytan kan utnyttjas för affärsändamål (stadsplan bifogas).
Källare får byggas och räknas i allmänhet inte med i byggrätten.

Fastighetens läge kan inte nog understrykas, vilket ger köparen enorm flexibilitet vid den fortsatta framtidsplaneringen. Absolut centrum, korta avstånd, attraktivt för bostäder, nära till shopping & centrumutbud.

Utgångspris 550 000 €
Adress Skarpansvägen 22, 22100, Mariehamn  Vreten 
Renoveringar Omfattande renoveringsbehov
Fastighetsbet. 478-4-2-4
Visning Visning enligt överenskommelse. Kontakta ansvarig mäklare för mera Information.
Byggnadsår bef. byggnad under 1960-t, stort ren. behov alt. rivningsskick
Ytor/Areal Byggrätt: 830 m2
Utnyttjad byggrätt: 525 m2
Rum Stora öppna affärsutrymmen och garage (stort renoveringsbehov)
Tomtareal 1382m²
Uppvärmning Fjärrvärme
Tillträde Enligt överenskommelse
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen (dock inte för köpare av fösta bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.


Bilder

Fastighetsregisterutdrag 2019

Kartutdrag_Fastigheten