Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 005
www.lyyski.ax E-post: Pontus@lyyski.ax

STRANDFASTIGHET

Naturskön strandfastighet i Marby, Eckerö som lämpar sig väl som bostadstomt eller fritidstomt.

Strandfastighet om ca. 0,4640 ha som lämpar sig väl som bostadstomt eller fritidstomt. Fastigheten är belägen längs Marbyvägen i Eckerö och har inskriven vägrätt tillsammans med grannfastigheten söder om.

Lätt sluttande och bergsbunden fastighet med en strandlinje om ca. 40 meter i öster. Tack vare den sluttande terrängen får man en fri och fin vy över vattnet. Strandområdet är idag bevuxet med en del sly och vass, på västra delen av fastigheten finns en del barrträd som ger ett naturligt skydd mot vägen.

På fastigheten finns idag en äldre fritidsstuga med förvaringsutrymmen och ett utedass. Fritidsstugan lämpar sig bäst som förvaringsutrymme i sitt nuvarande skick.

Fastighetens byggnadsrätt utgör, uttryckt i kvadratmeter våningsyta, 15 % av fastighetens areal. Andra än bastubyggnaders (max 20 m² byggnadsarea), båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet ska vara minst 30 meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl, då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand. För mer detaljerad information kring byggnation se Eckerö kommuns byggnadsordning som bifogad PDF.

Kostnad för elanslutning per 07.12.2021: ca. 3803 €.

Sammanfattningsvis en vacker strandfastighet med stor potential till att bli ett riktigt drömställe! Det går bra att bekanta sig med objektet på egen hand eller kontakta ansvarig mäklare för visning.

Utgångspris 55 000 €
Adress Marbyvägen, 22270, Eckerö  Marby 
Fastighetsbet. 43-404-1-31
Visning Visning enligt överenskommelse. Kontakta ansvarig mäklare för mera Information.
Tomtareal 4640m²
Tillträde Enligt överenskommelse
Samfällda områden Fastigheten har andelar i samfällda jord- och vattenområden, se fastighetsregisterutdrag i prospekt för mer information.
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.


Bilder

Kartautdrag

Registerutdrag