Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 005
www.lyyski.ax E-post: Pontus@lyyski.ax

BOSTADSTOMTER

Två outbrutna tomter i Bistorp, Lemland med vy över Lumparn!

Två outbrutna bostadstomter från fastigheten oxmosskiftet 3:18 (417-402-3-18) om vardera ca. 3 500 m² vid Sandtagsvägen i Bistorp, Lemlands kommun. Naturskönt område med omkringliggande grönska och fin vy över Lumparn och vidare. Tomterna är lättillgängliga med väg längs med den västra rågränsen fram till de outbrutna områdena och lämpar sig väl för bebyggelse av bostadshus eller fritidshus. Det outbrutna området om totalt ca. 7 000 kvm erbjuds i första hand som två separata tomter men kan även säljas som en helhet. Möjlighet till att ansluta till el, fiber och vatten finns i närheten.

Tomternas ungefärliga gränser framgår av bilagd kartskiss i prospektet. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Utgångspris 49 000 € /tomt
Adress Sandtagsvägen, 22610, Lemland  Bistorp 
Fastighetsbet. 417-402-3-18
Visning Visning enligt överenskommelse. Kontakta ansvarig mäklare för mera Information.
Tomtareal 3500m²
Tillträde Omgående
Samfällda områden Andelar i samfällda områden ingår inte.
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €. Köparen står för förrättningskostnader i samband med utbrytandet.


Bilder

Kartskiss

Registerutdrag

Registerutdrag

Kartautdrag