Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 002
www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax

BOSTADTOMT

Planerad bostadstomt i Överby

Färdigt planerad bostadstomt i område för detaljplan i Överby Jomala. Fastigheten om 1 834 kvm är belägen inom detaljplanerat med omkringliggande parkområde och cykelväg som ansluter till Överbyvägen. Här bor du i ett naturskönt läge med närhet till Maxinge, lågstadie- och högstadieskola, sportfält och sporthall, motionsspår m.m.

Bostadstomten är färdigt utstyckad och planerad med schaktarbete samt färdigt draget vatten och avlopp. Du som spekulant kan även få ta del av färdiga bygglovshandlingar för ett Kastelli-hus om 156 kvm bostadsyta (5 R+K) samt dubbelgarage om 36,8 kvm.

Fastigheten är planerad såsom tomt för egnahemsbebyggelse. På tomten får en bostadsbyggnad inrymmande en lägenhet samt en separat ekonomibyggnad/garage uppföras. Ekonomibyggnadens våningsyta får vara högst 60 kvm. För mera information kring bebyggelse på tomten hänvisar vi till bifogad detaljplan samt ansvarig mäklare.

Varmt välkomna att bekanta er med ert framtida boende i Överby!

Utgångspris 75 000 €
Adress Jaktvägen, 22150, Jomala  Överby 
Fastighetsbet. 170-437-3-27
Visning Visning enligt överenskommelse. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.
Tomtareal 1834m²
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.


Bilder

Kartautdrag

Fastighetsregister