Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 002
www.lyyski.ax E-post: tomas@lyyski.ax

HYRESFASTIGHETER MED 16 ST HYRESLÄGENHETER I TVÅ BYGGNADER, SÖDERBY, LEMLAND

Möjlighet till fastighetsinvestering inkl. övertagande av befintliga hyresavtal.

Vi erbjuder nu enligt anbudsförfarande en helhet bestående av totalt 16 st. hyreslägenheter fördelade på byggnader (två intilliggande fastigheter) om totalt 1 006 m² på Svedjevägen 12 i Söderby, Lemland. Den största byggnaden med en våningsyta om totalt 840 m² består av ett loftgångshus i två plan, med totalt 12 lägenheter fördelade på 3 ettor, 8 tvåor och 1 trea. Den mindre byggnaden med en våningsyta om totalt 166 m² består av ett gårdshus i ett plan inkluderande totalt 4 lägenheter fördelade på 2 ettor och 2 tvåor. Därtill finns fristående cykelförråd intill loftgångshuset (se bilaga gällande lägenhetsförteckning).

Loftgångshuset från 1983 är uppfört på betongplatta och i betongstomme, med tegel/trä/plåt fasad och plåttak. Gårdshuset från 1987 är uppfört på betongplatta och i trästomme, med tegelfasad och betongpanneprofilerat plåttak. Gemensam uppvärmning genom bergvärme, vattenburet till radiatorer och kommunalt V/A.

Fastigheterna och byggnaderna är trivsamt belägna i hjärtat av Lemland med bl.a. närhet till dagis, skola och övrig service.

Lämna ditt skriftliga anbud till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, 22 100 Mariehamn senast kl. 12.00 fredagen den 17 april 2020. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat under bilagor!

För närmare upplysningar och frågor kontakta Tomas Lyyski på tel. 0400.484935 eller tomas@lyyski.ax. Upplysningar lämnas även av Thomas Nordström på 018-533 006 eller thomas.n@lyyski.ax

Utgångspris Skriftliga anbud mottages
Adress Svedjevägen 12, 22610, Lemland  Söderby 
Renoveringar Bergvärme december 2018.
Fastighetsbet. 417-418-13-4 och 417-418-13-8
Visning Visning enligt överenskommelse. Kontakta ansvarig mäklare för mera Information.
Byggnadsår Loftgångshus 1983, gårdshus 1987.
Byggnadsmaterial Loftgångshus: platta på mark, betong stomme, tegel/trä/plåt fasad, plåttak.
Gårdshus: platta på mark, trä stomme, tegelfasad, plåttak.
Ytor/Areal Loftgångshus: 3 ettor om 38,5 m², 8 tvåor om 56 m², 1 trea om 74,5 m².
Gårdshus: 2 ettor om 36,5 m², 2 tvåor om 46,5 m².
Lägenhet A - L = loftgångshus (se bilaga)
Lägenhet M - P = gårdshus (se bilaga)
Rum 16 lägenheter varav 5 ettor + 10 tvåor + 1 trea.
Boyta 804m²
Tomtareal 3733m²
Uppvärmning Uppvärmning genom bergvärme, vattenburet till radiatorer.
Teknik Mekanisk frånluft (gårdshus självdrag), centralantenn, ADSL via telefonjacket.
Tillträde Enligt överenskommelse
Vatten och avlopp Kommunalt V/A
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms), kostnad som föranleds av lagfartsförfarande och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.
Övrigt Det finns inte någon återstående byggrätt, gäller båda fastigheter.


Bilder

Fastighetsutdrag

Fastighetsutdrag

Karta

Lägenhetsförteckning

Loftgångshus D

Gårdshus D