Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 004
www.lyyski.ax E-post: inger@lyyski.ax

STRANDFASTIGHET

Stort strand- och markområde på holme i (Krogstad) Klemetsby, Lumparland

En fantastisk strandfastighet på holme (Ramsholm) med varierande terräng. Fastigheten har en jordareal om 6,8250 ha och vattenareal om 1,5600 ha.

Du tar dig ut till fastigheten med båt på några minuter. Fastigheten är mestadels skogbevuxen med inslag av impediment. På vissa delar av området finns fortfarande vindfällen efter den kraftiga stormen (Alfrida), däremellan är terrängen behaglig, vacker barrskog med inslag av björk och andra lövträd.

Strandområdet; ca 300 m lång strandlinje mot söder (och sydost) sträcker sig vidare mot öster och mot norr in i viken. Här finns oerhört fina bergklackar, där du kan beundra havsutsikten och något fartyg längre bort, här finns lämpliga stugplatser i strandmiljö och skyddade vikar med sandbotten. Delvis inslag av vassbevuxen låglänt kärrmark.
Fastigheten har strandområde och vattenområde även mot väster ca 160 m, där viken är delvis vassbevuxen och lågt vatten.
Lämpligt att ta sig med båt till södra eller östra stranden. Finns ingen anlagd brygga.

Båtplats kan hyras om ledigt (Krogstad båthamn).

Utgångspris Skriftliga anbud mottages
Adress Korskobb, 22 630, Lumparland  Krogstad (hör till Klemetsby) 
Fastighetsbet. 438-401-1-71
Visning För visning kontakta ansvarig mäklare för mera information. Det går även bra att spekulanter tar sig ut med egen båt för att se på området.
Rum Inga byggnader finns på området, många möjligheter vid de bergbundna strandklackarna
Tomtareal 8.385ha
Tillträde Vid köpslut
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.
Övrigt Skriftliga anbud kan lämnas senast den 26 april kl 12 per epost till; info@lyyski.ax alternativt till; inger@lyyski.ax


Bilder

Kartutdrag

Registerutdrag

Karta