Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 006
www.lyyski.ax E-post: thomas.n@lyyski.ax

STRANDFASTIGHET

i eftertraktat västerläge!

Strandfastigheten består utav ett outbrutet område, ett helt röslagt skifte av fastigheten Bokulla, om ca 1,7 ha och är beläget i Skevik, Saltvik. Skiftets östra gräns ansluter till Saltviksvägen och i väster till Saltviksfjärden. Området här emellan består till stor del av skogsbevuxet berg, i väster sluttande ner mot stranden.

Vid stranden i väster fina platåer passande för byggnation såsom fritidshus, därtill goda möjligheter att anlägga brygga. Enligt uppgift gott om djup och strandlinje om ca 30 m. Stranden har inslag av både berg och sten samt en del vass. I bakgrunden till strandområdet och före platån relativt högt skogsbevuxet berg, vilket utgör en mäktig bakgrund.

I övrigt väganslutning från Saltviksvägen, Bocknäs vatten i nära anslutning till området och gällande elanslutning så är det ett nytt distrikt, d v s en anslutning medför kostnader för ny transformator m.m.

För ytterligare information kontaktas Lyyski Fastigheter, info@lyyski.ax och/eller per telefon 018-533 000.

Utgångspris 45 000 €
Adress Saltviksvägen, 22430, Saltvik 
Fastighetsbet. Outbrutet område från 736-423-2-14
Visning Visning enligt överenskommelse. Kontakta ansvarig mäklare för mera Information.
Ytor/Areal ca 1,7 ha
Tillträde Enligt överenskommelse
Samfällda områden Hälften av fastigheten Bokullas andelar i samfällda områden ingår.
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €. Därtill tillkommer kostnader som föranleds av lagfartsförfarande, lantmäterikostnader m.m.
Övrigt Oplanerat område
Skiftet det outbrutna områdets storlek är ungefärlig


Bilder

Fas.reg

Fas.reg

Karta

Karta