Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 005
www.lyyski.ax E-post: Pontus@lyyski.ax

STRANDFASTIGHET

Längtansfull fritidsfastighet

Fastighet bestående utav två skiften om totalt 5,292 ha. Det stora skiftet utgör den sydvästra udden utav Gloö och det mindre skiftet utgör en del av en mindre ö sydost om Gloö. Fastigheten, de bägge områdena är obebyggda och är i huvudsak bergsbundna och bevuxna med skog. Den sydvästra udden av Gloö har en fin sammanhängande strandlinje mot söder, väster och norr med varierad terräng och fina platser för fritidsbyggnation. Den mindre delen av holmen (sydost om Gloö) har strandlinje främst mot söder och sydväst. Fina och stora områden med goda möjligheter, andel i samfällda ingår.

Utgångspris Skriftliga anbud mottages
Adress Gloö, Brändö  Gloö 
Fastighetsbet. 35-404-4-36
Tomtareal 5.292ha
Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen (dock inte för köpare av första bostad, minst 50% som är mellan 18-39 år) samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €.


Bilder

1

2

3

4