Köpmansgatan 11, 22100 Mariehamn – Tel. +358 18 533 006
www.lyyski.ax E-post: thomas.n@lyyski.ax

TRE ATTRAKTIVA ÅKEROMRÅDEN

i Överby, Eckerö, säljes mot anbud.

Lyyski Fastigheter Rfm AFM erbjuder nu mot anbud tre åkerområden (A + B såsom egna skiften samt C outbrutet område) med god access och från huvudfastigheten Örens RNr 9:27 med fastighetsbeteckning 43-408-9-27. Åkerområde A "Söderåker" utgör ett ca 1,5 ha stort område, B "Slätängen" ett ca 1,0 ha stort område och C "Storängen" ett ca 2,5 ha stort område. Område A belastas delvis av värmeslingor tillhörande en bostadsfastighet och område B inkluderar bevattningsdamm, därtill är område A och C täckdikat. Samtliga åkerområden är obebyggda, samfällda områden samt eventuella stödrättigheter medföljer inte försäljningen. Områdena är oplanerade. Se prospekt och kartutdrag för lokalisering av åkerområdena.

Lämna ditt skriftliga anbud (valfri kombination eller helheten A+B+C) till info@lyyski.ax eller Lyyski Fastigheter, Köpmansgatan 11, 22 100 Mariehamn senast fredagen den 6 november 2020 kl. 12.00. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta inkomna anbud eller att anordna budgivning mellan anbudsgivarna. Anbudshandling finns bifogat under bilagor!

Utgångspris Skriftliga anbud mottages
Adress Lundvägen, 22270, Eckerö  Överby 
Fastighetsbet. 43-408-9-27
Visning Visning på egen hand. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.
Ytor/Areal Åker A ca 1,5 ha.
Åker B ca 1,0 ha.
Åker C ca 2,5 ha.
Tomtareal 5ha
Tillträde Enligt överenskommelse
Kostnader På köpet utgår en överlåtelseskatt om 4% av köpeskillningen samt kostnad för köpebrev 297 € (inkl. moms) och offentligt bevittnande vid fastighetsköp 120 €. Tillkommer kostnader för lagfartsförfarande och lantmäterikostnader.
Övrigt Åker A belastas av värmeslingor (för bostadshus) vid östra sidan.


Bilder

Fas.reg

Fas.reg

Karta

Karta

Karta