Värdering av fastigheter på Åland

Vad är din bostad värd?

Våra Auktoriserade Fastighetsmäklare (AFM) hjälper dig med professionell värdering av olika typer av försäljningsobjekt på Åland. I värderingen beaktas objektets skick och läge, efterfrågan, byggnadsår, storlek, utförande, design, försäljningsstatistik och även marknadsmässiga faktorer som exempelvis ränteläge, lånesituation och det aktuella utbudet på fastighetsmarknaden på Åland. Vi kan även tipsa dig om värdehöjande insatser och se till att du är förberedd för bästa möjliga bostadsaffär.

Vi utför både muntliga och skriftliga värderingar och följer kontinuerligt marknadspriserna både på Åland och i våra närområden för att prisvärderingen ska vara tillförlitlig och ligga i rätt läge just nu. Vi är måna om att hålla en hög kompetens samt följa med utvecklingen och fortbildningen inom området. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga med oss.

Kostnadsfri muntlig värdering 

I samband med planerad försäljning kan vi komma på ett kostnadsfritt förstabesök till din bostad på fasta Åland. Vi ger dig då ett muntligt utlåtande om värdet på din bostad. I en muntlig värdering kan även ett kortfattat meddelande till din bank eller annan intressent ingå. Om du av någon anledning väljer att inte gå vidare med försäljning hos oss kommer vi överens om en lämplig ersättning för utfört arbete.

Skriftligt värderingsutlåtande

Privatperson

Behöver du ett skriftligt värderingsutlåtande med en mer omfattande utredning av din bostadsfastighet eller aktielägenhet? Eller vill du uppdatera en muntlig värdering med ett mer omfattande skriftligt värderingsuppdrag? 
I värderingen ingår platsbesök i din bostad, genomgång och beställning av behövliga handlingar och därefter gör vi ett skriftligt värderingsinstrument för ditt objekt.

 

Värdering av företagsfastighet

Vi hjälper er som företagare med värdering av ert fastighetsinnehav. Ofta kan en sådan värdering vara mer omfattande än en värdering för privatpersoner. Kontakta oss redan idag och berätta vad du behöver hjälp med så skapar vi en bra lösning som passar för just dig.