heart

Värderingsformulär

DIGITAL VÄRDERING, FÖR PRIVATPERSONER

Vår enkla process, klart inom 1, 5 eller 10 arbetsdagar beroende på vilket pris du vill ha

  1. Välj om du vill värdera en Bostadsfastighet eller en Aktielägenhet samt Prio 1, 2 eller 3 beroende på hur snabbt du vill ha din värdering levererad
  2. Fyll i blanketten nedan
  3. Bifoga bilder, betala och skicka in. Invänta e-post med värdering från oss. Värderingen baserar sig på de uppgifter du lämnat.

För dig som valt bostadsfastighet

Information om byggnader:

För dig som valt aktielägenhet

Information om lägenhet:


Genom att skicka in den bifogade blanketten godkänner du att Lyyski Fastigheter får inhämta för värderingen nödvändiga uppgifter från bostadsbolag, lantmäteriverket, kommunen och övriga myndigheter. Värderingen är endast riktgivande och ingen garanti för ett pris vid en framtida försäljning.

Lyyski Fastigheter Integritetspolicy